Zemní a stavební práce  

 

› Zemní práce prováděné strojem

  NEW HOLLAND
› Hloubení a čištění příkopů
› Seřezávání krajnic

› Výstavba a opravy propustků
› Drobné opravy mostů

› Montáž a opravy svodidel
› Zřízení a opravy zábradlí

 

Dopravní značení


› Výměna a zřízení svislého dopravního

  značení

› Zřízení a obnova vodorovného

  dopravního značení

 

Související činnosti

 

› Kosení travních porostů strojně

  STPC 133

› Prořez stromů a keřů
› Štěpkování dřevin

› Čištění vozovek metením strojně –

  samosběrem


Výstavba a rekonstrukce vozovek

 

› Výsprava živičných povrchů vozovek

  s použitím turbomechanizace

› Výsprava výtluků asfaltovou směsí

  za horka

› Výsprava výtluků asfaltovou směsí

  za horka se zaříznutím okrajů

  výtluků pomocí asfaltové pily

› Výsprava do upravených výtluků –

  (fréza + balená)

› Řezání a zalévání spár asfaltovou

  zálivkou

› Výsprava výtluků asfaltovou směsí

  za studena (zimní měsíce do –10°C)

› Prodej studené asfaltové směsi 

  (1 balení/25kg)

 

Zimní údržba vozovek


› Posyp vozovek CH - materiálem

  (sůl, solanka)
› Posyp vozovek I - materiálem (drť)
› Prohrnování předsazenou radlicí –

  sypač
› Prohrnování traktorovou radličkou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAVEBNÍ STROJ NEW HOLLAND LB95

součást našeho vozového parku