Rozebrání stávající dlažby z kostek, upravení podkladové vrstvy, položení dlažebních kostek

 

Běžná letní a zimní údržba silnic v regionu cestmistrovství Dobříš

Rok 2007

 

září 2007

 

 

leden – prosinec 2007

 

 

Správa a údržba silnic Benešov

 

Správa a údržba silnic Benešov

 

 

Předláždění vozovky Nový Knín

 

Zadání činnosti střediska cestmistrovství Dobříš u Správy

a údržby silnic Benešov

 

 

Běžná letní a zimní údržba silnic v regionu cestmistrovství Dobříš

 

 

 

 

 

Odstranění živičného krytu frézováním, úpravy asfaltových vrstev, vyrovnávka ABS, DIO

 

 

 

Odstranění živičného krytu frézováním, úpravy asfaltových vrstev, vyrovnávka ABS, DIO

 

 

Výsprava vozovky asfaltovou směsí za horka do upravených výtluků

 

Výsprava vozovky asfaltovou směsí za horka do upravených výtluků

 

Zhotovení podkladních vrstev vozovky

Rok 2008

 

leden – prosinec 2008

 

 

 

 

 

 

květen 2008

 

 

 

 

květen 2008

 

 

 

květen 2008

 

 

květen 2008

 

 

duben 2008

 

 

Správa a údržba silnic Benešov

 

 

 

 

 

Šindler důlní

a stavební společnost

s. r. o., Praha

 

Správa a údržba silnic Benešov

 

 

Správa a údržba silnic Benešov

 

Správa a údržba silnic Benešov

 

Správa a údržba silnic Benešov

 

 

Zadání činnosti střediska cestmistrovství Dobříš u Správy

a údržby silnic Benešov

 

Oprava vozovky

v obci Nečín

 

 

 

Velkoplošná oprava vozovky II/102 Nečín

 

Oprava vozovky II/114 Trnová

 

Oprava vozovky II/114 Mokrovraty

 

Oprava vozovky II/11426 v obci Čím

 

 

Běžná letní a zimní údržba silnic v regionu cestmistrovství Dobříš

 

 

 

 

 

Odstranění živičného krytu frézováním, středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev, těsnění spár zálivkou za tepla, vyrovnávka ABS, DIO

 

 

Odstranění živičného krytu frézováním,  úpravy asfaltových vrstev, vyrovnávka ABS, DIO

 

 

Odstranění živičného krytu frézováním, středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev, těsnění spár zálivkou za tepla, vyrovnávka ABS, DIO

Rok 2009

 

leden – prosinec 2009

 

 

 

 

 

 

listopad 2009

 

 

 

 

září 2009

 

 

 

červenec 2009

 

 

Správa a údržba silnic Benešov

 

 

 

 

 

Správa a údržba silnic Benešov

 

 

 

Obecní úřad Višňová, okres Příbram

 

Správa a údržba silnic Benešov

 

 

Zadání činnosti střediska cestmistrovství Dobříš u Správy

a údržby silnic Benešov

 

Velkoplošná oprava vozovky III/10220 Sejcká Lhota

 

Souvislá oprava komunikace III/11816 Višňová

 

Velkoplošná oprava vozovky III/10224 Nechalov

 

 

Běžná letní a zimní údržba silnic v regionu cestmistrovství Dobříš

 

 

 

 

 

Likvidace stávajících ocelových svodidel, zřízení ocelových svodidel a nástavců na svodidla

Rok 2010

 

leden – prosinec 2010

 

 

 

 

 

 

říjen 2010

 

 

Správa a údržba silnic Benešov

 

 

 

 

 

Krajská správa

a údržba silnic Středočeského kraje

 

 

Zadání činnosti střediska cestmistrovství Dobříš u Správy

a údržby silnic Benešov

 

Zřízení ocelových svodidel II/102 Hubenov a II/116 Malá Hraštice

 

 

Běžná letní a zimní údržba silnic v regionu cestmistrovství Dobříš

 

 

 

 

 

Odstranění živičného krytu frézováním, středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev, těsnění spár zálivkou za tepla, vyrovnávka ACO, DIO

 

 

Odstranění živičného krytu frézováním, postřik živičný spojovací, beton asfaltový ACO 11 v, vyrovnávka, těsnění spár zálivkou za tepla, VDZ, zametání, DIO

 

 

Odstranění živičného krytu frézováním, sanace trhlin modifikovanou zálivkou v komůrce, postřik živičný spojovací, vyrovnávka ACL 16, pokládka asfaltového betonu ACO 11S, obnova VDZ a dopravní značení

 

Odstranění živičného krytu frézováním, středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev, těsnění spár zálivkou za tepla, vyrovnávka ACO, VDZ, seřezávání krajnice s naložením, zřízení krajnice, DIO

 

Odstranění živičného krytu frézováním, středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev, těsnění spár zálivkou za tepla, vyrovnávka ACO, DIO

 

 

Frézování a pokládka živičného povrchu

Rok 2011

 

leden – prosinec 2011

 

 

 

 

 

 

5.10. – 18.10.2011 

 

 

 

 

8.4. – 10.4.2011

 

 

 

 

1.11. – 16.11.2011 

 

 

 

 

22.10. – 11.11.2011

 

 

 

 

5.10. – 18.10.2011 

 

 

 

 

červenec 2011

 

 

Krajská správa

a údržba silnic Středočeského kraje

 

 

 

Krajská správa

a údržba silnic Středočeského kraje

 

Krajská správa

a údržba silnic Středočeského kraje

 

Ředitelství silnic

a dálnic ČR, závod Praha

 

 

Krajská správa

a údržba silnic Středočeského kraje

 

Krajská správa

a údržba silnic Středočeského kraje

 

Promont Uherské Hradiště s. r. o.

 

 

Zadání činnosti střediska cestmistrovství Dobříš u Správy

a údržby silnic Benešov

 

II/114 kolem zámku – Dobříš

 

 

 

II/114 Dobříš – světelná křižovatka

 

 

I/18 Bohutín – Příbram 

 

 

 

II/114 Nový Knín

 

 

 

 

II/119 Dobříš – Budínek 

 

 

 

Oprava komunikace na akci „Splašková kanalizace Nový Knín“

 

 

Úprava křižovatky, částečné frézování krytu vozovky, zřízení krajnic, pokládka zámkové dlažby, zatravnění, osazení SDZ, VDZ, DIO

 

Stavební úpravy stavební údržba mostů

 

 

 

Seřezávání krajnic, frézování krytu vozovky, hutnění asfaltové vrstvy – vyrovnávka, středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev, těsnění spár zálivkou za tepla, vyrovnávka ACO, dosypání krajnic a VDZ – vodící proužky, DIO

 

Seřezávání krajnic, frézování krytu vozovky, hutnění asfaltové vrstvy – vyrovnávka, středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev, těsnění spár zálivkou za tepla, vyrovnávka ACO, dosypání krajnic a VDZ – vodící proužky, DIO


Zřízení ocelových svodidel okolo pilířů mostů

 

 

 

Frézování a pokládka živičného povrchu

 

 

Seřezávání krajnic, frézování krytu vzovky, hutnění asfaltové vrstvy – vyrovnávka, středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev, těsnění spár zálivkou za tepla, vyrovnávka ACO,

dosypání krajnic a VDZ – vodící proužky, DIO

 

 

Ředitelství silnic

a dálnic ČR, závod Praha

 

Ředitelství silnic

a dálnic ČR, závod Praha

 

Krajská správa

a údržba silnic Středočeského kraje

 

Krajská správa

a údržba silnic Středočeského kraje

 

Ředitelství silnic

a dálnic ČR, závod Praha

 

Energon Dobříš, s.r.o.

 

Krajská správa

a údržba silnic Středočeského kraje

 

 

I/61 BESIP Lidice – úprava křižovatky

 

 

Síť mosty na I.třídách – Kladno

 

 

Oprava silnice II/114 Dobříš – Trnová 

 

 

Oprava silnice II/114 hranice okresu – Hradec

 

 

R6 svodidla

u pilířů km 17,5 L+P

 

Příbram – Brod 

 

 

II/119 Rybníky – Drhovy

Rok 2012

 

15.8. – 1.10.2012

 

 

 

2.7. – 30.9.2012

 

 

 

25.7. – 31.8.2012

 

 

 

 

25.7. – 28.8.2012

 

 

 

 

25.5. – 28.5.2012

 

 

 

7.5. – 15.5.2012

 

 

19.4. – 14.5.2012

 

 

Běžná letní a zimní údržba silnic v regionu cestmistrovství Dobříš

 

 

 

 

 

Odstranění naplavenin, vybourání rozpadlé opěrné zdi a výstavba nové, lokální opravy porušené zdi, očištění dlažby tlakovou vodou, oprava dlažby s vyspárováním, vyspárování opěrných zdí

 

Frézování krytu vozovky do hl. 4 cm, spojovací postřik, pokládka obrusné vrstvy tl. 4 cm

 

 

Strojní pokládka ACO 11 tl 5 cm vč. spojovacího postřiku, výšková úprava vpustí


Vodorovné dopravní značení – předznačení, přechody, vodící proužky, dělící čáry, DIO

 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

 

 

 

Povodí Vltavy, státní podnik závod Berounka, Plzeň

 

Promont Uherské Hradiště s. r. o.

 

 

Obec Čím, Nový Knín

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha

 

 

Zadání činnosti střediska cestmistrovství Dobříš u Správy a údržby silnic Benešov

 

PŠ Drnový potok, ř.km 10,130 - 10,280, Vrhaveč, oprava úpravy

 

Oprava MK – Masnerova ulice, Nový Knín

 

MK Čím - pokládka živičného povrchu

 

Síť obnova VDZ oblast Kladno 

Rok 2013

 

leden - prosinec 2013

 

 

 

 

 

 

2.10.2012 - 31.7.2013

 

 

 

 

11.8. - 14.8.2013

 

 

 

23.6. - 30.6.2013

 

 

26.10.2012 - 15.5.2013

 

 

Běžná letní a zimní údržba silnic v regionu cestmistrovství Dobříš

 

 

 

 

 

Zemní práce, konstrukční vrstvy, pokládka dlažby, osazení silničních a zahradních obrubníků, výšková úprava vjezdů do objektů, dešťová kanalizace, uliční vpusti, veřejné osvětlení a nasvětlení přechodu pro chodce, opěrné stěny z palisád

 

Seřezávání krajnic, frézování krytu vozovky, zemní práce, drenáže pro odvodnění, konstrukční vrstvy komuniakcí, recyklace za studena, silniční obruby, betonové odvodňovací pásy, úprava silničních vpustí, pokládka obrusné vrstvy asfaltových hutněných směsí, zřízení krajnic, VDZ, DIO

 

Demontáž ocelových svodidel, seřezávání krajnic, frézování krytu vozovky, zemní práce, výstavba opěrných gabionových stěn, výstavba opěrných železobetonových stěn, vozovkové vrstvy ze štěrkodrti, ložná a obrusná vrstva zhutněných asfaltových směsí, těsnění spár zálivkou za tepla, zpevnění krajnic ze štěrkodrti, silniční svodidla, DIO


Zemní práce, konstrukční vrstvy, pokládka dlažby, osazení silničních a zahradních obrubníků, výšková úprava vjezdů do objektů, DIO

 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

 

 

 

Obec Braškov

 

 

 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

 

 

 

Obec Horní Bezděkov, Unhošť

 

 

Zadání činnosti střediska cestmistrovství Dobříš u Správy a údržby silnic Benešov

 

Braškov Toskánka - komunikace pro pěší

 

 

II/329 Vestec - Křinec km 26,500 - 27,500

 

 

 

II/101 Dolní Břežany - Zbraslav km 17,400 - 21,000

 

 

 

 

Oprava stávajících chodníků podél silnice II/201 – ulice Hlavní

Rok 2014

 

leden - prosinec 2014

 

 

 

 

 

 

12.9. – 31.10.2014

 

 

 

 

13.11.2013 - 20.6.2014

 

 

 

 

 

18.10.2013 - 26.5.2014

 

 

 

 

 

 

1.8.2013 - 25.6.2014

 

 

Frézování živičného krytu, sanace konstrukčních vrstev, pokládka podkladní vrstvy, provedení spojovacího postřiku, pokládka obrusní vrstvy, frézování a zalévání spár, zřízení VDZ, zajištění DIO

 

Frézování živičného krytu, provedení spojovacího postřiku, pokládka podkladní vrstvy, pokládka obrusní vrstvy, frézování a zalévání spár, zřízení VDZ, zajištění DIO

 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

 

 

II/236 Zdice - Černín

 

 

 

II/114 Dobříš - Lidl

Rok 2015

 

13.7. - 24.7.2015

 

 

 

 

10.6. - 16.6.2015

Popis provedených prací

Období realizace

Zadavatel

Název projektu